Gmina Brzeźnica na Szlaku Papieskim

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'file:///C:/Documents and Settings/Czytelnik/Pulpit/Odsłonięcie pomnika.JPG'
There was a problem loading image 'file:///C:/Documents and Settings/Czytelnik/Pulpit/Odsłonięcie pomnika.JPG'
There was a problem loading image 'file:///C:/Documents and Settings/Czytelnik/Pulpit/Odsłonięcie pomnika.JPG'
There was a problem loading image 'file:///C:/Documents and Settings/Czytelnik/Pulpit/Odsłonięcie pomnika.JPG'

kapliczkaPoświęcono Szlak Papieski przez Draboż

do Matki Bożej Kalwaryjskiej

Strugi rzęsistego deszczu nie przeszkodziły najwierniejszych pielgrzymom w dotarciu na uroczystość otwarcia i poświęcenia Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się!” na Draboż w dniu 16 maja 2010 r. Organizatorami byli wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos, proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce ks. Wiesław Waliczek, Komitet budowy kaplicy na Drabożu oraz Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa. Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Damiana Muskusa - kustosza kalwaryjskiego Sanktuarium, zgromadziła wokół ołtarza liczne grono kapłanów. Przybyli: ks. prałat Stefan Misiniec – opiekun duchowny Szlaków Papieskich, księża proboszczowie z najbliższych parafii, księża rodacy, duchowni zaprzyjaźnieni z mieszkańcami Draboża. Szczególny charakter uroczystości, oddający hołd Janowi Pawłowi II uszanowali, przybywając pomimo deszczu, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Arkit, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Mieszczak, radny Sejmiku Małopolskiego Franciszek Szydłowski, wójt gminy Czernichów Szymon Łytek, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, z-ca wójta gminy Liszki Paweł Lipowczan. Rozstawione przez organizatorów duże namioty osłaniały przed deszczem modlących się mieszkańców z kilku gmin.

Widok pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Bęczyna, Przytkowic, Paszkówki, Brzeźnicy, ubranych w stroje regionalne, oddawał tradycję polskiej wsi, gdzie religia i ludowość splotła się w jedną całość. Na słowa uznania zasłużyły dzieci ze szkół w Przytkowicach, Paszkówce, Sosnowicach i Brzeźnicy, które dały świadectwo i honorowo stanęły przy polowym ołtarzu ze swoimi pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło gimnazjalistów z Brzeźnicy i Przytkowic, którzy wcześniej oznaczyli w terenie trasę Szlaku Papieskiego. Podniosły charakter Mszy św. wzbogaciła oprawa muzyczna strażackich orkiestr dętych z Przytkowic i Sosnowic.

Przed Mszą św. wszystkich zgromadzonych przywitał serdecznie gospodarz parafii ks. proboszcz Wiesław Waliczek. Nawiązał do niedawnej wizyty ks. kardynała Stanisława Dziwisza na Drabożu, który pozostawił tutaj swoje błogosławieństwo dla wszystkich pielgrzymów.

W czasie liturgii kustosz Sanktuarium ojciec Damian Muskus skierował do zgromadzonych bardzo wymowną homilię. Powiedział, m.in.: powstał Szlak, który na stałe wpisuje się w historię tej ziemi i historię Fundacji Szlaki Papieskie. Staje się kolejnym symbolem miłości i szacunku do Ojca Świętego, jest zachętą do wstępowania w Jego ślady. To nie tylko kolejna atrakcja turystyczna, nie umniejszając znaczenia rekreacji i sportu, dziadzin tak bliskich Ojcu Świętemu. Szlak Papieski ma inspirować do duchowych wędrówek, do naśladowania cnót, którymi Pan Bóg tak hojnie obdarzył Karola Wojtyłę. Kustosz mówił, że nowy Szlak bierze swój początek w Krakowie – w parafii Najświętszego Salwatora, a swój finał ma w Sanktuarium kalwaryjskim. Pielgrzymi chcąc osiągnąć cel wędrówki muszą przyjść, aż do Kalwarii i stanąć pod krzyżem obok Matki Bożej. Przypomniał, że Kalwaria była szkołą życia dla Ojca Świętego, tutaj szukał natchnienia w swojej służbie dla Kościoła. Kalwaria to szkoła wiary, szkoła mądrości krzyża. Papieski Szlak wiedzie pod krzyż, tam stała Matka. Z krzyża Jezus wypowiedział swój testament, mówiąc do Jana: Oto Matka twoja i mówiąc do Matki: Oto syn twój. Na krakowskich Błoniach Ojciec Święty wskazując na wizerunek Kalwaryjskiej Matki powiedział: to Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat. Dalej zacytowane zostały słowa kardynała Franciszka Macharskiego, wypowiedziane przed kilku laty w Kalwarii: Myśmy się tu dali przyprowadzić Janowi Pawłowi II tymi dróżkami, które wydeptywał od dzieciństwa ze swoim ojcem. Przybył tu kiedy czuł, że czas wracać do Domu Ojca. Przyszedł do Matki, która jest bramą nieba. W końcowej części homilii ojciec kustosz zwrócił się do zebranych mówiąc: My również daliśmy się przyprowadzić Janowi Pawłowi II na Draboż. Tutaj odkrywamy Jego ślady, chcemy iść do celu, gdzie stoi Matka Boża, która jest bramą nieba. Niech nam błogosławi z wysokości…

Po Mszy św. w obecności zgromadzonych kapłanów, wiernych i władz samorządowych ojciec Damian Muskus i wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos odsłonili pamiątkowy obelisk z wyrytymi na kamiennej płycie datami wizyt duszpasterskich kardynała Karola Wojtyły na terenie gminy Brzeźnica. Ojciec Damian Muskus poświęcił ten symboliczny kamień i cały Szlak Papieski „Nie lękajcie się” prowadzący z krakowskiego Salwatora przez tereny gmin: Liszki, Czernichów, Brzeźnicę, dalej Pasmem Draboża od Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie dla zachowania ciągłości pokoleń i wyznawania wiary Szlak Papieski został oddany pod opiekę młodzieży gimnazjalnej z Brzeźnicy. Akt powierzenia opieki, podpisany przez kustosza Sanktuarium-ojca Damiana Muskusa, proboszcza parafii w Paszkówce ks. Wiesława Waliczka, wójta gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, przewodniczącego Komitetu kaplicy na Drabożu Wiesława Jaskułę, odczytał i wręczył gimnazjalistom wójt Brzeźnicy.

Akt powierzenia opieki nad miejscem poświęconym pamięci Jana Pawła II i odcinkiem Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się” na terenie gminy Brzeźnica

W okresie oczekiwania na kanonizację Jana Pawła II największego Syna Narodu Polskiego

pokolenie żyjące z Nim w jednym czasie kładzie ku pamięci potomnych kamień i krzyż –

symbole miłości i pamięci o Słudze Bożym Karolu Wojtyle Księdzu, Biskupie i Kardynale - Turyście i Duszpasterzu Ojcu Świętym Janie Pawle II najwyższym światowym autorytecie moralnym, który był wśród nas ! Jan Paweł II mówił do młodych: „Wy jesteście nadzieją świata”, „Wy jesteście moją nadzieją”, „W was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości”. Młodzieży, tak bliskiej sercu Jana Pawła II - uczniom gimnazjum w Brzeźnicy, powierzamy opiekę nad tym miejscem i nad Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się” na terenie gminy Brzeźnica. Czynimy was odpowiedzialnymi za to, aby otoczone szacunkiem i dbałością nakłaniało mieszkańców okolic, pielgrzymów i turystów, którzy tu przybędą do wspomnienia o Janie Pawle II, który kochał Boga i świat przez Niego stworzony, Polskę, i każdego człowieka. Wasze starania będą przyczyniały się do utrwalania pamięci o Ojcu Świętym i Jego nauczaniu.

Z Draboża zaproszono wszystkich do Domu Kultury w Paszkówce na spotkanie przyjaciół Szlaków Papieskich. Tutaj do zebranych zwrócił się z przemówieniem wójt gminy Brzeźnica – Bogusław Antos. Sięgnął do genezy oznaczenia szlaku, mówiąc: zainspirowały nas zapisy wspomnieniowe młodzieży akademickiej, tzw. Środowiska, które wędrowało Pasmem Draboża z księdzem Karolem Wojtyłą w latach 50. XX wieku. (…) Pasmo Draboża jest miejscem wyjątkowym, ponieważ tam łączą się granice trzech gmin: Brzeźnicy, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Patrząc, przy ładnej pogodzie na panoramę roztaczającą się ze wzgórza Draboż, widać całą trasę nowego Szlaku.

Dla turysty - pielgrzyma granice gmin nie mają większego znaczenia, istotny jest cel wyprawy i szczyt do zdobycia. Nasza trasa prowadzi po ścieżkach pątników, którzy od wieków podążają przez Pasmo Draboża do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dzięki fundacji, parafiom i samorządom otwartym na współpracę połączyliśmy działania, które wzbogaciły ogólnopolską mapę Szlaków Papieskich o parafie z pięciu gmin. Życzę wszystkim tutaj obecnym, aby odsłonięte i poświęcone symbole papieskie, które stoją na trasie Szlaku w Rącznej, Czernichowie i na Drabożu, były dla nas drogowskazami prowadzącymi do Boga. Poprzez Szlak Papieski niech to wzgórze jeszcze mocniej oznajmia o łasce Bożego Miłosierdzia. W końcowej części wystąpienia wójt skierował serdeczne podziękowania do księży proboszczów, Fundacji Szlaki Papieskie, dobroczyńców i fundatorów kaplicy na Drabożu oraz grona osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości.

O idei przyświecającej tworzeniu Szlaków Papieskich w całej Polsce i na rodzinnej ziemi Jana Pawła II mówiła Urszula Własiuk - prezes Fundacji Szlaki Papieskie. Na wstępie zaakcentowała, że Szlaki Papieskie, obejmujące już całą Polskę południową i część północnej, odpowiadają nazwom poszczególnych pasm górskich lub krain geograficznych, ponieważ tylko one, w przeciwieństwie do granic administracyjnych, istnieją w sposób niezmienny i trwały. Wyjaśniła, że nazwa nowego szlaku „Nie lękajcie się!” przywołuje słowa, którymi kardynał Karol Wojtyła, wspierał duchowo w 1971 r. nękanych mieszkańców Rącznej, którym władze zabroniły budowy kościoła. W kilka lat potem – od tych słów rozpoczął swą pierwszą homilię do wiernych całego świata. Przewodnią rolę pełni na Szlaku „Nie lękajcie się” modlitwa Jana Pawła II- zawierzenie Polski i świata Bożemu Miłosierdziu dokonane przez Ojca Świętego w Sanktuarium w Łagiewnikach, w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 r. W tworzenie szlaków papieskich w Polsce zaangażowanych jest bardzo wielu ludzi różnych zawodów, stanów, osób w różnym wieku, którzy pracują dla tej idei bezinteresownie i najczęściej z wielkim oddaniem. Nie brakło ich także na tym szlaku – prosimy realizatorów tej niezwykle ważnej sprawy jaką jest Szlak papieski „Nie lękajcie się” o przyjecie słów uznania i gratulacje. Słowa te kieruję szczególnie do p. Bogusława Antosa, wójta gminy Brzeźnica – jego inicjatywa rozpoczęła budowanie Szlaku, a życzliwe wsparcie i perspektywiczne spojrzenie umożliwiło realizację dzieła wspólnie z panami wójtami Czernichowa i Liszek. Pięknym symbolem tego porozumienia, było poświęcenie przez kardynała Dziwisza trzech krzyży, przeznaczonych dla upamiętnienia Szlaku, co miało miejsce w czasie dorocznego spotkania w Kurii krakowskiej z rozszerzającą się z każdym rokiem Rodziną – jak zwykł nas nazwać kardynał Dziwisz –Szlaków Papieskich ze swym Patronem. Na Szlaku są dwa wyróżniające się miejsca, które przygotowane zostały wcześniej przez ludzi oddanych Ojcu Świętemu – kapliczka na Drabożu, przy której odbyła się dzisiejsza uroczystość otwarcia Szlaku, i starannie zagospodarowane otoczenie kapliczki w Rącznej, oraz „Okno Papieskie”- kaplica w tamtejszym kościele z wizerunkiem Papieża Mistycznego.(…) Trwałość Szlaków Papieskich nie polega wyłącznie na pobudzaniu pamięci poprzez kamienie, tablice i znaki na drzewach, co jest już efektem działania, ale także przez przekaz najtrwalszy jakim jest ludzka myśl. Tej myśli, pamięci o Ojcu Świętym, modlitwy w Jego intencji życzyła na zakończenie Urszula Własiuk zarówno mieszkańcom, jak też turystom i pielgrzymom, którzy zawitają tu w przyszłości.

Dalej nadszedł czas na pokoleniowe prezentacje biografii i nauki Sługi Bożego Jana Pawła II. Jako pierwsi wystąpili gimnazjaliści z Brzeźnicy, później zespoły folklorystyczne KGW z Przytkowic - „Sami swoi”, KGW z Paszkówki -„Tańczące kumoszki”, panie z KGW w Bęczynie, grupa teatralna Premiera Ars z Krakowa ze spektaklem „Świadek nadziei”. Ukoronowaniem dnia było widowisko teatralne „Okno, buty i kremówki” przygotowane przez uczniów z Przytkowic. Wiele wrażeń nie pozwoli zapomnieć o tym szczególnym dniu tym wszystkim, którzy brali udział w tych historycznych chwilach. Niech lektura tej relacji oraz okolicznościowa ulotka, wydana przez Urząd Gminy w Brzeźnicy będą zaproszeniem do wędrówki nowo oznaczoną trasą Szlaku Papieskiego przez Pasmo Draboża do Matki Bożej Kalwaryjskiej.

W.J.

b_413_305_16777215_01_images_stories_odsonicie_pomnika.jpg

Odsłonięcie pomnika.JPGOdsłonięcie pomnika.JPG

b_474_317_16777215_01_images_stories_wreczenie.jpg

b_478_320_16777215_01_images_stories_z_herbem.jpg

b_478_319_16777215_01_images_stories_wok_otarza.jpg

b_475_316_16777215_01_images_stories_zbiorowe.jpg

b_475_322_16777215_01_images_stories_wierni.jpg

b_475_280_16777215_01_images_stories_prezes_fsp.jpg

b_470_263_16777215_01_images_stories_panowie_z_draboza.jpg

b_475_341_16777215_01_images_stories_przy_wystawie.jpg

b_470_339_16777215_01_images_stories_beczyn.jpg

b_473_227_16777215_01_images_stories_przytkowice.jpg

b_477_273_16777215_01_images_stories_kgw.jpg

gim bca.jpg

b_475_310_16777215_01_images_stories_gimnazjalici_z_przytkowic.jpg

b_477_318_16777215_01_images_stories_publiczno.jpg

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!